NAUCZANIE POZASZKOLNE W DŻUNGLI

Biosfera Potsdam  posiada ogród tropikalny o powierzchni  5000 m² oraz wiele gatunków tropikalnych roślin i zwierząt. Tym samym tworzy idealne warunki do prowadznia pozaszkolnych lekcji. To popularne miejsce edukacji pozaszkolnej nawiązuje do szkolnego programu nauczania posługując się urozmaiconymi metodami nauczania.  Wiele uwagi poświęca się także aspektom ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Ciekawy cel każdej szkolnej wycieczki i „zielona szkoła” w pełnym tego słowa znaczeniu!

Oferta pozaszkolnej edukacji jest realizowana wyłacznie w języku niemieckim! Zapraszamy również grupy z własnym tłumaczem.

Przegląd (w języku niemieckim)

PLAN LEKCJI Z BIOSFERĄ

Dla wszystkich uczniów i nauczycieli mamy coś specjalnego: plan lekcji (w języku niemieckim) do pobrania i wydrukowania!

Dostępny w dwóch różnych motywach: